Preguntes freqüents

Modificant la web?

Si actualment disposa de web i realitza canvis en textes o fotografies, és possible que invirteixi més temps del que inicialment pensava dedicar a aquesta activitat.

Aquest tipus de tasques, comunment estandaritzades amb eines CMS, es converteixen en procesos que s'allunyen ràpidament de la seva aparent senzillesa, en relació a la quantitat de informació i periodicitat que necessitem.

El seu temps també el tenim en compte, per aixó desenvolupem gran varietat de processos i entorns automàtics totalment personalitzats per cada empresa i activitat relacionada amb la web, permetent que cada client inverteixi el minim temps possible en tasques web amb el fi de rentabilitzar i concentrar-se en la seva activitat.

No utilitzem gestors de continguts de tercers, ni plantilles degut principalment a que tots els desenvolupaments es fan sota un concepte diferencial i únic per obtenir: millor escalabilitat, major velocitat, major seguretat, millor adaptabilitat, estalvi en costos i facilitat d'ús.

Construim els gestors de continguts a mida per cada client atenent a diferents factors i oferint una adaptació perfecta a al seva activitat..

Simplifiquem ho complex per facilitar el seu ús i temps dedicat per gerents, directius o departaments. Una inversió econòmica mínima, menys temps dedicat, un major control i millors resultats obtinguts.

La web es la seva imatge

És possible no adonar-nos que la nostra imatge, productes i serveis es troben reflectides en la nostra web.

És un error comú no donar la suficient importància al que estem mostrant. Agradar i captivar prou als centenars de visitants que consulten la nostra web és part de l'èxit. El 80% de les vendes per Internet tenen relació la primera impressió que ofereix al visitant, independentment del producte o serveis que s'ofereixen. El visitant escull entre nosaltres i la resta de la competència. La imatge i els serveis que presta un web als seus visitants decanten la decisió a favor nostre.

Dissenyem, creem web i formem als nostres clients per aprofitar tots els avantatges que ofereix Internet i evitar errors comuns per desconeixement, implementacions incorrectes o mal ús.

Encara realitzant inversions periòdiques en publicitat o posicionament, es converteix en tasca difícil arribar a obtenir els resultats desitjats si la nostra web no presenta unes determinades condicions. sol·liciti més informació.

Seguretat web

Sovint passem per alt un punt que pot portar-nos més d'un mal de cap, la seguretat. El web, el nostre correu electrònic, els nostres perfils socials són punt d'entrada de visitants de tot tipus.

L'assessorem en seguretat Internet perquè disposi d'ella des del primer moment.

Flexibilitat web

En la majoria de casos, els propietaris d'una web desconeixen les característiques del servei contractat amb el seu proveïdor.

Davant cert volum de visites podem arribar a superar els límits de trànsit contractat derivant en una despesa extra mensual amb el qual no comptàvem. Totes les web desenvolupades en trading tecno inclouen trànsit il·limitat. Complementàriament dissenyem entorns web de fàcil ús per als nostres clients, reduïm despeses precedents en manteniment, millorem les seves funcionalitats i incrementem la velocitat entre altres millores.

El valor de les dades

Nombroses empreses faciliten eines per a la gestió social, serveis a la xarxa, cercadors, etc. Tots ells requereixen per funcionar d'una contínua i actualitzada matèria primera: els nostres dades.

És fàcil oblidar-hi la nostra pròpia web com la identitat més significativa, diferencial i potent respecte a la idea que certs serveis ens reportaran en un futur els millors resultats. En la majoria dels casos, encara no obtenint a llarg termini, acceptem amb normalitat que és així.

La nostra tasca és assessorar i implementar solucions per obtenir els resultats desitjats, afegint a més una dosi de sentit comú.

Que és un desenvolupament web natiu?

Es pot definir com la creació d'aplicacions utilitzant el llenguatge de programació creat pel mateix fabricant per al sistema utilitzat. En entorns web, defineix el desenvolupament web o aplicació web sense necessitat de dependències externes, sense l'ús de frameworks o CMS, plugin o altres eines de tercers.

El resultat és que les aplicacions i desenvolupaments en forma nativa ofereixen notables i importants millores: millor rendiment, major velocitat, major seguretat, millor adaptabilitat, millor escalabilitat i estabilitat respecte a altres alternatives amb menor efectivitat. Trading tecno desenvolupa exclusivament web i aplicacions web natives.

Que és el màrqueting 360º?

És el concepte que defineix la informació creada en múltiples formats i que actuen de forma combinada per obtenir un millor resultat. Dissenyem i creem campanyes de màrqueting 360º integrades amb tecnologies de la informació.